Sponzori Međunarodne konferencije u Budvi

Kompanija Kalamper d.o.o. je u sklopu svoje misije da postane preduzeće prepoznatljivo po odgovornosti koja se odnosi na kvalitet, zaštitu životne sredine i na zdravlje i bezbjednost na radnom mjestu, bila jedan od sponzora Međunarodne konferencije za regionalnu saradnju u oblasti zaštite i zdravlja na radu, pod nazivom: „Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek “, održanoj od 26.-28.oktobra 2017. godine,u Budvi.

Kompanija sa povjerenjem