25.godina kompanije Kalamper

Kompanija Kalamper d.o.o. je na svečanoj sjednici Koordinacionog odbora za kvalitet u Privrednoj komori Crne Gore, povodom obilježavanja Svjetskog dana kvaliteta, održanoj 9. novembra 2017. godine, predstavila 25 godina uspješnog rada, s posebnim osvrtom na značaj upravljanja kvalitetom usluga i proizvoda, kao i stalne edukacije kadrova.

Kompanija sa povjerenjem