25.godina kompanije Kalamper

Kompanija Kalamper d.o.o. je na svečanoj sjednici Koordinacionog odbora za kvalitet u Privrednoj komori Crne Gore, povodom obilježavanja Svjetskog dana kvaliteta, održanoj 9. novembra 2017. godine, predstavila 25 godina uspješnog rada, s posebnim osvrtom na značaj upravljanja kvalitetom usluga i proizvoda, kao i stalne edukacije kadrova.

saznaj više

Sponzori Međunarodne konferencije u Budvi

Kompanija Kalamper d.o.o. je u sklopu svoje misije da postane preduzeće prepoznatljivo po odgovornosti koja se odnosi na kvalitet, zaštitu životne sredine i na zdravlje i bezbjednost na radnom mjestu, bila jedan od sponzora Međunarodne konferencije za regionalnu saradnju u oblasti zaštite i zdravlja na radu, pod nazivom: „Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek “, održanoj od 26.-28.oktobra 2017. godine,u Budvi.

saznaj više

Otvoren Kalamper Hotel & Spa

“Kalamper Hotel Spa” je dio turističkog kompleksa uspješne barske kompanije “Kalamper”, koja je objekat izgradila uz podršku Investiciono-razvojnog fonda i kreditno zaduženje po najpovoljnijim uslovima, kao firma koja je od početka na “bijeloj listi” poreskih obveznika. U izgradnju hotela uloženo je 3.000 000€.